Surgical Extraction (Other)

Wanneer een tand zo sterk is vervallen of beschadigd dat deze niet meer kan worden behouden, kan uw tandarts aanbevelen deze te extraheren om plaats te maken voor een vervangende restauratie. Als de tand chirurgische toegang vereist om te worden verwijderd, zal uw tandarts waarschijnlijk een chirurgische extractie uitvoeren. Tijdens een chirurgische extractie verdooft uw arts het gebied en gebruikt het handinstrumenten om een pad in het omliggende zachte weefsel te verwijderen om het verwijderen van de tand te vergemakkelijken. Soms omvat dit ook het verwijderen van benige obstakels of het verdelen van de tand in kleinere stukken om de extractie te vergemakkelijken. Nadat de verstandskies is verwijderd, zal uw tandarts het gebied schoonmaken hechten om genezing mogelijk te maken. Terwijl het gebied rondom geneest, kan uw tandarts u in de tussentijd voorzien van een tijdelijke voorziening.

Als de beschadigde tand op zijn plaats wordt gelaten, kan dit leiden tot verdere complicaties, zoals infectie of verval onder het tandvlees, wat op langere termijn tot duurdere en uitgebreidere procedures leidt. Het is belangrijk om nauw samen te werken met uw arts om een behandelplan op te stellen dat deze risico’s voor uw mondgezondheid het best vermindert.

Copyright © 2018 Spear Education. All rights reserved.

Related Articles

Bone Graft with Immediate Implant Placement

In cases where a tooth is lost and a dental implant is needed, your doctor…

Read more

Impacted Third Molar

Typically in the late teens to early twenties, the third set of molars, or wisdom…

Read more

Sinus Lift

When a molar or premolar has been lost in the upper jaw, sometimes the bone…

Read more