Sinus Lift

Wanneer een kies of premolaar verloren is gegaan in de bovenkaak, wordt het bot soms te dun om een tandheelkundig implantaat te ondersteunen. De sinusholte daarboven kan worden beschadigd als een implantaat wordt geplaatst. Een procedure die een sinuslift wordt genoemd, kan bot aanbrengen en het stabiel genoeg maken om een implantaat te plaatsen. Eerst wordt een toegangsopening gemaakt in het gebied boven de ontbrekende tand, waardoor synthetisch of steriel botmateriaal kan worden geplaatst. Met de gecreëerde toegangsopening wordt het sinus membraan voorzichtig omhoog gebracht, terwijl het botmateriaal eronder wordt ingepakt.

Een genezend membraan wordt over de toegangsopening geplaatst en het gebied wordt gehecht en de tijd gegeven om te genezen. Gedurende deze tijd stolt het botmateriaal onder de sinus en past het permanent in uw natuurlijke botweefsel. Als het gebied volledig is genezen, heeft het bot zijn oorspronkelijke sterkte en stabiliteit teruggekregen en kunnen verdere procedures zoals een tandheelkundig implantaat worden gestart.

Copyright © 2018 Spear Education. All rights reserved.

Related Articles

Bone Graft with Immediate Implant Placement

In cases where a tooth is lost and a dental implant is needed, your doctor…

Read more

Impacted Third Molar

Typically in the late teens to early twenties, the third set of molars, or wisdom…

Read more

Sinus Lift

When a molar or premolar has been lost in the upper jaw, sometimes the bone…

Read more