Chirurgische extractie (verstandskies)

Wanneer een verstandskies, wordt beïnvloed op een manier die de gezondheid van uw omringende kiezen, botten en weefsels in gevaar brengt, kan uw tandarts aanbevelen deze te extraheren (verwijderen). Als de kies te diep in uw tandvlees licht om goed te kunnen verwijderen, zal uw tandarts waarschijnlijk een chirurgische extractie uitvoeren. Tijdens een chirurgische extractie verdooft uw arts het gebied en gebruikt het handinstrumenten om een pad in het omliggende weefsel te verwijderen om het verwijderen van de tand te vergemakkelijken.
Soms omvat dit ook het verwijderen van benige obstakels of het verdelen van de kies in kleinere stukken om de extractie te vergemakkelijken.
Nadat de verstandskies is verwijderd, zal uw tandarts het gebied schoonmaken hechten om genezing mogelijk te maken. U komt na 10-14 dagen terug voor het verwijderen van de hechtingen en wordt gekeken naar het herstelproces.

Met de verstandskies verwijderd, is de potentiële schade aan de omliggende tanden, botten en weefsels geëlimineerd, evenals elke dreiging van infectie.

Copyright © 2018 Spear Education. All rights reserved.

Gerelateerde artikelen

Surgical Extraction (Other)

Wanneer een tand zo sterk is vervallen of beschadigd dat deze niet meer kan worden…

Lees verder

Botopbouw

Een bottransplantaat kan een deel van de kaak repareren waar een tand vroeger was, of…

Lees verder

Sinus Lift

Wanneer een kies of premolaar verloren is gegaan in de bovenkaak, wordt het bot soms…

Lees verder