Reconstructieve tandheelkunde

Reconstructieve tandheelkunde Oisterwijk

Restauratieve en prothetische tandheelkundig behandelingen zoals bijv. bij het ontbreken of het slecht functioneren van een of meerdere gebitsfuncties (denk aan: kauwfuncties, esthetiek, etc.), dienen te worden uitgevoerd op basis van herkenbaarheid van functionele problemen (diagnostiek).

Soms is dit eenvoudig, zoals bij het ontbreken van een enkel gebitselement in een overigens gezonde dentitie; soms kan dit zeer complex zijn na gedegen analyse van gebitsfuncties.

Uitgangspunt van elke tandheelkundige hulpverlening dient echter steeds het duurzaam herstel te zijn van gebitsfuncties; m.a.w. hoe dient de dentitie van deze specifieke cliënt er na respectievelijk 5, 10 of nog meer jaren uit te zien c.q. te functioneren.

Kortom: ‘denk restauratief, denk op termijn”.